კომპანიის გამორჩეულ დამსაქმებლად აღმისათვის, მნიშვნელოვანია, თანამშრომელი გრძნობდეს, რომ მუდმივად უსმენენ მის პოზიციას, ითვალისწინებენ  და ზრუნავენ მასზე. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია კომპანიას დანერგილი ჰქონდეს თანამშრომლების პრობლემების მოგვარების სისტემური მიდგომები. CX Hub ახდენს კომპანიებში თანამშრომლების პრობლემების მართვის არსებული პრაქტიკების დიაგნოსტიკას და სისტემური მართვის მოდელის შემუშავებას პრობლემებზე ოპერატიული რეაგირებისთვის.