კომპანიებში მომხმარებელზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის და გაძლიერების მიზნით მნიშვნელოვანია სამოტივაციო სისტემებით სწორი მესიჯები მიაწოდონ როგორც ფრონტის, ასევე სათაოს თანამშრომლებს. დღეს ძირითადად ვხვდებით გაყიდვებზე დაფუძნებულ სამოტივაციო სისტემებს, რაც ჰქმნის ინტერესთა კონფლიქტს გაყიდვებსა და სერვისს შორის და ორაზროვან მესიჯს აწვდის თანამშრომლებს, თუ რაზე გააკეთონ ფოკუსი – გაყიდვებსა თუ კარგი გამოცდილების შექმნაზე. CX Hub ეხმარება ბიზნესებს CX-ზე ორიენტირებული სამოტივაციო სისტემის შექმნას და არსებული სისტემების დაბალანსებაში CX პარამეტრებით.