მომხმარებელზე ზრუნვით გამორჩეული მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების (Amazon, Ritz Carlton, Southwest Airlines და ა.შ.) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი მომხმარებელზე ორიენტირებული კულტურა. ასეთი კულტურის შექმნას კი სისტემური მიდგომები სჭირდება. CX Hub ეხმარება ბიზნესებს კომპანიაში არსებული კულტურის დიაგნოსტირებასა და მომხმარებელზე ორიენტირებულობის გაძლიერების სტრატეგიის შექმნასა და განხორციელებაში.