მომხმარებლისთვის საუკეთესო გამოცდილების შექმნა თანამშრომლებზე ზრუნვით იწყება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია კომპანიებმა გადაიაზრონ რომ თანამშრომლის და მომხმარებლის გამოცდილების მართვა თანაბრწილად გასათვალისწინებლი და დასაგეგმია. CX Hub სთავაზობს კომპანიებს თანამშრომლის გამოცდილების მართვის სტრატეგიის შემუშავებას და მის ფარგლებში დასახული პროექტების განხორციელებას (EX ინდიკატორები, სამოტივაციო სისტემები, თანამშრომლის ჩართულობის და ხმის გაზომვა, შიდა სერვისების მონიტორინგი და თანამშრომლის პრობლემების მართვა და ა.შ.)