დღეს არსებულ დინამიურ გარემოში ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე, მომხმარებლის მზარდი მოთხოვნები და ერთმანეთის მსგავსი პროდუქტები/სერვისები გამოწვევებს ქმნის ნებისმიერ ინდუსტრიაში. მომხმარებლის გამოცდილების (CX) სწორი მართვა კი ამ გამოწვევების დაძლევის და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების ერთადერთი სწორი არჩევანია. ჩვენ დაგეხმარებით მომხმარებლის გამოცდილების მართვასა და გაუმჯობესებაში თქვენი ბიზნესის ჯანსაღი ზრდისთვის.

საქართველოში პირველად, მუშაობას იწყებს მომხმარებლის გამოცდილების მართვის საკონსულტაციო კომპანია CX Hub, რომელიც ბიზნესებს დაეხმარება Customer Experience-ის მართვის სტრატეგიის შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში. შემდეგი მიმართულებებით:

 • მომხმარებლის ხმის მართვა (Voice of Customer)
 • მომხმარებლის touchpoint-ების მონიტორინგის სისტემები
 • მომხმარებლის პრობლემების სისტემური მართვა
 • მომხმარებლის გამოცდილების მართვის ტექნიკები (Customer Journey Mapping, Service blueprint, UX research)

 • Customer Centric Culture-ის შექმნა

 • თანამშრომლის ჩართულობის და გამოცდილების მართვა (Employee Experience)

CX Hub გუნდის გამოცდილება

სექტორები

სექტორები

 • საგანმანათლებლო სერვისები

 • საფინანსო სექტორი

 • სადაზღვევო სექტორი

 • სალიზინგო სექტორი

 • ჯანდაცვა და სამედიცინო სერვისები

 • სახელმწიფო სერვისები

 • უძრავი ქონების გაყიდვა/გაქირავების პლატფორმები

 • ციფრული პლატფორმები (Medallia, SurveyMonkey, Microsoft Forms & Share Point)

საერთაშორისო პროექტები

საერთაშორისო პროექტები

 • McKinsey-ს პროექტები მომხმარებლის გამოცდილების მართვის კომპონენტებით

 • Belding Group-ის პროექტი Customer Service ტრენინგების შექმნის და მართვის კუთხით

 • Agile მეთოდოლოგიის პროექტებში Customer Centricity-ზე ფოკუსირებული პრაქტიკები

 • CX სადიაგნოსტიკო პროექტები

 • USAID და UNDP-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები

კომპეტენციის სფეროები

კომპეტენციის სფეროები

 • სერვისის და მომსახურების ხარისხის მართვის ტრენინგ მოდულების და პროგრამების შემუშავება საერთაშორისო ტრენინგ კომპანიასთან ერთად

 • სამომხმარებლო გამოცდილების (CX) დიანგოსტიკა და მართვა

 • სამომხმარებლო კვლევების ორგანიზება

 • მომხმარებლის კმაყოფილების და მომსახურების ხარისხის გაზომვა საერთაშორისო მეტრიკებით (NPS, CSAT, CSI, CES და სხვ.)

 • სამოტივაციო სისტემების აწყობა

 • ხარისხის მონიტორინგის სისტემების აწყობა

 • პროცესების მეპინგი და ოპტიმიზაცია

 • ორგანიზაციის სისტემური მართვის სარეკომენდაციო პაკეტების შემუშავება

CX Hub გუნდი

ნათია ჯიბლაძე
ნათია ჯიბლაძე
CX Systems Lead | TBC
Co-founder | CX Hub
CX Coach and Consultant

აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც სხვადასხვა ინდუსტრიებში, ასევე საერთაშორისო დონორებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების პროექტებში სამომხმარებლო გამოცდილების მართვის კუთხით. ბოლო 6 წელია ამ მიმართულებით მუშაობს თიბისიში და არის Customer Experience (CX) სისტემების ლიდი. პარალელურად კითხულობს ლექციების ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერისტეტში (BTU) ოპერაციების მენეჯმენტში.

ნანა ახობაძე
ნანა ახობაძე
Service Culture Lead | TBC
Co-founder | CX Hub
CX Coach and Consultant

აქვს სერვისის ოპერაციების და სამომხმარებლო გამოცდილების მართვის 10 წლიანი გამოცდილება, როგორც სახელმწიფო სერვისების, ასევე სამედიცინო და ფინანსური სერვისების კუთხით. მათ შორის ბოლო 5 წელია მართავს სამომხმარებლო გამოცდილებას თიბისიში და არის სერვისის კულტურის ლიდერი. ასევე არის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერისტეტში (BTU) ოპერაციების მართვის ლექტორი.

CX Hub გუნდის პარტნიორები