რას მიიღებთ

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს. ხშირადაა შემთხვევა, როდესაც დიზაინის შესრულებისას საჩვენებელია, თუ როგორი იქნება ტექსტის ბლოკი. სწორედ ასეთ დროს არის მოსახერხებელი ამ გენერატორით შექმნილი ტექსტის გამოყენება, რადგან უბრალოდ „ტექსტი ტექსტი ტექსტი“ ან სხვა გამეორებადი სიტყვების ჩაყრა, ხელოვნურ ვიზუალურ სიმეტრიას ქმნის და არაბუნებრივად გამოიყურება.

ვისთვისაა კომპანიის მენეჯერული რგოლისთვის – მარკეტინგის, მომსახურების ხარისხის და პროცესების, ბრენდის გამოცდილების მიმართულებებით, ვინც მუშაობს სტრატეგიული ხედვების ჩამოყალიბებაზე და მონაწილეობს კომპანიის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში
ლოკაცია ფიზიკური
ხანგრძლივობა 9 საათი + offline სამუშაო
ჯგუფი 15 ადამიანი
ფასი დგინდება კომპანიის შეფასების შესაბამისად
მოდერატორი ნათია ჯიბლაძე, ნანა ახობაძე
აქტივობები სთ
იდეაციის სესიები
– კომპანიის მიზნობრივი ემოციების დიზაინი 3
– კომპანიის სერვისის მისიის შექმნა შერჩეულ ემოციების პაკეტზე დაფუძნებით 2
– კომპანიის “სერვისის 10 მცნება” 3
– სერვისის მისიის ბმა კომპანიის ხედვა/მისია/მიზანთან 1
კომპანიის სერვისის მისიის შემაჯამებელი დოკუმენტი offline
– იდეაციის შედეგები
– დანერგვის გეგმა